Ενέργεια

Οι στόχοι της Raffaello Development αποτελούν τους λόγους για τη δημιουργία της, η επίτευξη όμως αυτών αποτελεί παράλληλα τον όρο για την επιβίωσή της.

Βασική αρχή της φιλοσοφίας μας και πάγια επιδίωξή μας είναι η ποιοτική, σταθερή και συνεπής εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας με τρόπο που να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις τους και να ξεπερνά τις προσδοκίες τους.

Οι έμπειροι σύμβουλοι μας είναι δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη να υλοποιήσουν τους στόχους και τις ανάγκες τις εταιρείας σας.

Εάν έχετε αιολικό ή φωτοβολταικό πάρκο προς πώληση, είτε ενδιαφέρον αγοράς στείλτε μας τα στοιχεία σας και επίσημος συνεργάτης θα επικοινωνήσει άμμεσα μαζί σας.

Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας & ανταγωνισμός

Από 1.7.2004 αναγνωρίζεται δικαίωμα επιλογής προμηθευτή για όλους τους καταναλωτές πλην των οικιακών. Για τους τελευταίους το δικαίωμα αυτό αναγνωρίστηκε από 1.7.2007, με εξαίρεση τους καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα (μη Διασυνδεδεμένα νησιά). Έτσι το 2007 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ορόσημο για τις ενεργειακές αγορές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ήδη πολλοί Ευρωπαίοι καταναλωτές απολαμβάνουν στην καθημερινότητά τους το δικαίωμα επιλογής Προμηθευτή. Όμως στις χώρες τις Ευρώπης που δεν έχουν ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα άλλοι αξιόπιστοι Προμηθευτές ενέργειας πέραν του Δεσπόζοντος, όπως στην Ελλάδα, το δικαίωμα αυτό δεν έχει ασκηθεί για τη πλειοψηφία των καταναλωτών.

Το πρώτο βήμα προς το χτίσιμο των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας ήταν η λήψη μέτρων σε θεσμικό επίπεδο, προκειμένου να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που επικράτησαν κατά την εικοσαετία 1980-2000, όπου προτεραιότητα δόθηκε στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στη διατήρηση χαμηλών τιμολογίων. Ωστόσο είναι γεγονός, ότι η απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προχωράει με αργά αλλά σταθερά βήματα. Οι νόμοι επιτρέπουν πλέον να δραστηριοποιηθούν στην αγορά ανεξάρτητοι παραγωγοί και προμηθευτές εκτός από τη ΔΕΗ Α.Ε. και διασφαλίζουν την πρόσβαση των Χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς διακρίσεις. Έτσι δραστηριοποιούνται στην Εμπορία & Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας αρκετές εταιρείες και ήδη κάποιοι καταναλωτές προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια από άλλον Προμηθευτή πέραν της ΔΕΗ Α.Ε.. Παράλληλα ορισμένες βιομηχανίες εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια για ιδία κατανάλωση.

Το 2011, η λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από την αύξηση στην καταγραφή ποσοστών αλλαγής εκπροσώπησης ανά κατηγορία πελατών (supplier switching). Ειδικά στην κατηγορία των εμπορικών και βιομηχανικών πελατών της ΧΤ και ΜΤ το 12.3% και το 11,5% (ανά όγκο κατανάλωσης) των αντίστοιχων πελατών είχε αλλάξει προμηθευτή μέχρι το τέλος του 2011. Το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ Α.Ε. στο σύνολο της λιανικής αγοράς και όσον αφορά τον όγκο κατανάλωσης παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλό και το 2011, αλλά αναπτύχθηκε κινητικότητα κυρίως προς 2 εναλλακτικούς προμηθευτές, γεγονός που υποδηλώνει και τη διάθεση των καταναλωτών για ανάπτυξη του ανταγωνισμού στο χώρο της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Εκτός από τη ΔΕΗ Α.Ε. 24 άλλες εταιρείες έχουν λάβει Άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας (εισαγωγές), παρά στην Προμήθεια της λιανικής αγοράς.

Για τον σκοπό αυτό θα θέλαμε να μελετήσουμε το ενεργειακό σας profile και να σας στείλουμε μια αναλυτική και ανταγωνιστική οικονομική προσφορά. Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σε ηλεκτρονική μορφή τους 3 – 4 τελευταίους λογαριασμούς της ΔΕΗ (μπροστά και πίσω σελίδα) καθώς και υπογεγραμμένη με την σφραγίδα της εταιρίας την εξουσιοδότηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ (καθαρά τυπική διαδικασία) για να λάβουμε τα ενεργειακά σας δεδομένα για την παροχή της Μέσης Τάσης. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να μας δώσετε την εξουσιοδότηση, σας παρακαλούμε να μας στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή τους τελευταίους 12 λογαριασμούς της ΔΕΗ (μπροστά και πίσω σελίδα), ένα πλήρες 12μηνο δηλαδή. Για τις παροχές της Χαμηλής Τάσης – (καταστήματα, γραφεία, αποθηκευτικοί χώροι κ.τ.λ.) - (επαγγελματικά τιμολόγια), σας παρακαλούμε να μας στείλετε σε ηλεκτρονική μορφή τους τελευταίους 2 – 3 λογαριασμούς της ΔΕΗ (μπροστά και πίσω σελίδα).

Εφόσον έχετε και παροχή Φυσικού Αερίου, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε και τους τελευταίους 12 λογαριασμούς του Φυσικού Αερίου ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να σας εκδώσουμε οικονομική προσφορά και για το Φυσικό Αέριο των εγκαταστάσεων σας. Μόλις παραλάβουμε τα παραπάνω δεδομένα σας, θα μελετήσουμε τις ανάγκες σας και θα σας στείλουμε ολοκληρωμένη ανταγωνιστική οικονομική προσφορά τόσο για το ηλεκτρικό ρεύμα όσο και για το Φυσικό Αέριο.

Εξουσιοδότηση προς ΔΕΔΔΗΕ για στοιχεία κατανάλωσης

Loading...